Romans

De kus van Selena

Dit is mijn debuut, geschreven op een leeftijd dat ik nog jong en romantisch was... In de Griekse mythologie werd Selena, de Maangodin, voorgesteld als een mooie vrouw met een gouden kroon die zacht licht uitstraalde. Ze werd verliefd op de herder Endymion toen ze hem zag slapen. Vanaf dat ogenblik sliep Endymion voor eeuwig. Daarvoor bestaan verschillende verklaringen. Volgens één daarvan besloot Selena dat ze Endymion het liefst zag zoals ze hem voor het eerst had ontmoet, toen ze hem teder op de oogleden had gekust, zonder dat hij ontwaakte. Een andere lezing zegt dat Endymion op eigen verzoek voor eeuwig in slaap werd gedaan, omdat hij niet tegen het vooruitzicht kon ouder te worden. Beide interpretaties worden in dit boek verenigd. Het dubbele verlangen groeit langzaam uit tot een obsessie bij de ik-figuur die zich steeds meer aan de rand van het leven is gaan bewegen, in het schemergebied tussen dag en nacht, op een eenzame kamer.

De vrolijke eenzaamheid

Wat zet een ongeveer 30-jarige man er opeens toe aan over zijn leven te gaan nadenken? En wat weerhoudt hem ervan de deur van zijn schrijfkamer eindelijk achter zich dicht te slaan, zodat hij de wijde wereld kan instappen, die als een verlokking en een uitdaging op hem ligt te wachten? Is het zijn afkomst die hem dwarszit? Of zijn het zijn milieu, zijn schuchterheid en zijn angst voor de mensen? Zijn verhouding tot de vrouwen die ooit zijn pad hebben gekruist, maar niet zonder hun sporen na te laten? Hebben zijn verleden en eenzaamheid hem verbitterd gemaakt? Een eenzaamheid waarover hij zich overigens alleen maar vrolijk kan maken. En waar komen die obsederende gedachten aan dood, aftakeling en het onverbiddelijke verstrijken van de tijd vandaan? Vragen bij de vleet. Ze laten hem niet meer los, hebben zich met scherpe weerhaken in hem vastgezet, houden hem uit zijn slaap en beletten hem van het leven te genieten. Maar zijn er ook antwoorden? En wordt het boek dat hij van zijn leven tracht te maken een bittere afrekening? Of is het veeleer een bevrijding en een nieuw begin?

Schaduwen

Wanneer boekhandelaar Geert Leenders op een dag een meisje ontmoet dat sprekend op zijn overleden vrouw lijkt, maakt deze korte kennismaking allerlei onverwerkte emoties en herinneringen in hem los. Maar nog vóórhij haar beter kan leren kennen, vertrekt zij op reis en verdwijnt in mysterieuze omstandigheden. Is zij het slachtoffer geworden van een complot of van een misverstand? Of is zij misschien minder onschuldig dan Geert dacht? Hij besluit haar op te sporen en begint aan een tocht die hem niet alleen naar het Nabije Oosten voert, waar hij zijdelings betrokken raakt bij de Intifida en de Joods-Arabische problematiek, maar ook steeds dieper in zichzelf. En wat hij dáár ontdekt, confronteert hem uiteindelijk met een realiteit die hij nooit eerder echt onder ogen heeft willen zien en waarin idealisme en terreur akelig dicht bij elkaar in de buurt komen. Een wereld van hersenspinsels en schimmen, die in Geerts hoofd een danse macabre opvoeren, maar die hem ook fataal in botsing zal brengen met de feitelijke werkelijkheid.

Dood spoor

Een grootvader vertelt. Een kleinzoon luistert. Verhalen over het Vlaamse platteland van vóór de Eerste Wereldoorlog. Over het leven op de ouderlijke hoeve, baronnen en freules, boswachters en stropers, luchtvaartpioniers en drijfjachten. Maar ook over schuld en boete, liefde en dood, dromen en illusies. Als bijna twintig jaar later het graf van de grootvader wordt geruimd, omdat er op de plaats van het kerkhof een groot parkeerterrein zal worden aangelegd, duiken die verhalen weer op in de gedachten van de kleinzoon. Intussen heeft hij er ook zijn verhaal aan toegevoegd, dat een variante blijkt op de aloude thema's.Een dodelijke afrekening, een drama op een kasteel en allerlei onvervulbare verlangens leiden de vier hoofdfiguren een voor een naar hun ondergang.
Johan Moreels is op tweede kerstdag getuige van een brutale roofoverval in de rosse buurt van de stad. In één van de aanranders meent hij Erica te herkennen, de dochter van Annelies met wie hij samenwoont. Erica verliet enkele jaren geleden het huis, na een dramatisch conflict met Johan. Sindsdien is zij spoorloos en zint Johan op wraak. Als ooggetuige ziet hij eindelijk zijn kans schoon om Erica het leven zuur te maken, ook al is hij niet helemaal zeker van wat hij wérkelijk heeft gezien. Hij gaat naar de politie en doet aangifte van de misdaad. Door zijn obsessie merkt hij niet hoe hij steeds meer van zijn eigen omgeving vervreemdt en verstrikt raakt in een kluwen van leugens en bedrog.

Het elfde gebod

© Koen Vermeiren - Alle rechten voorbehouden

De gek op de heuvel

De relatie tussen Erik en Inge wordt volledig beheerst door de autistische Bennie, Inges zoon uit een eerder huwelijk. Erik weet zich geen raad met Bennies vreemde gedrag, zijn gestoorde sociale ontwikkeling en zijn vaak kwetsende oprechtheid. Uit onmacht en zelfbehoud klampt Erik zich vast aan denkbeeldige zekerheden en verlangens die nu eens verheven zijn en dan weer naar het ziekelijke neigen. Zo wordt hij geobsedeerd door pornografie en een welhaast onbeheersbare kwelzucht. De confrontatie tussen Erik en Bennie wordt steeds heftiger en scherper. Inge voelt zich heen en weer geslingerd tussen de liefde voor haar zoon en Erik. Dank zij gespecialiseerde hulp en na eindeloos geduld begint Bennie uiteindelijk toch gebrekkig te praten en wat hij te vertellen heeft opent nieuwe en onverwachte perspectieven. Toch blijven er na lezing nog heel wat vragen onbeantwoord, zoals wié nu eigenlijk de gek op de heuvel is...
(De roman is niet meer verkrijgbaar. De verfilming ervan nog wel.)

Time-out

De eerste niet-politiek correcte roman in het Nederlandse taalgebied. In het katholieke en behoudsgezinde Vlaanderen waarin de hoofdfiguur (°1953) opgroeit, is weinig ruimte voor individuele ontplooiing en vrijheid. Wet, Godsdienst en Traditie hebben het voor het zeggen. Zijn grootvader is getekend door de Eerste Wereldoorlog waarin hij tegen de Duitse bezetter heeft gevochten. De jeugd van zijn vader en diens oudere broer is voor altijd verbonden met de Tweede Wereldoorlog. De ik-figuur wordt volwassen in een tijd waarin de Koude Oorlog in schril contrast staat met de onstuitbare vrijheidsdrang van een jonge generatie, die tot de revolte van mei ’68 zal leiden. Er waait een frisse, revolutionaire wind door de hele westerse wereld, die niet alleen voor individuele vrijheid en seksuele ontvoogding zorgt, maar die ook een schijnbaar onuitputtelijke bron van creativiteit en vernieuwing lijkt. De illusie blijft echter niet duren. Als volwassene ziet de hoofdfiguur al de verworvenheden uit zijn jeugd opnieuw verdwijnen onder druk van de politieke correctheid, die zich als een virus over de westerse wereld verspreidt en de poort wagenwijd openzet voor de demonen van vroeger: Gezag en Godsdienst. Is de strijd voor persoonlijke vrijheid en kritisch denken voor niets geweest?
De meeste romans zijn wellicht niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, tenzij op bestelling. Indien u ze online wil kopen dan kan dat o.m. via Bol.com, De Standaard Online, Brave New Books, enz. Van enkele titels heb ik nog exemplaren in voorraad. Indien u geïnteresseerd bent, klik dan op het boek van uw keuze en stuur me een mailtje. U zult ze bij mij in ieder geval goedkoper kunnen aanschaffen (zo lang de voorraad strekt) dan elders.
Sinds Tom De Vries - scenarist van een succesvolle tv-soap - vijftig is geworden, heeft Het Grote Onbehagen hem in zijn greep. Hij voelt zich voortdurend moe en ziek, wordt gekweld door angst en doodsgedachten, en lijdt aan hartritmestoornissen. Stress? Overwerkt? Depressie? Katia, zijn levensgezellin, voelt zich machteloos. Ze zoekt uiteindelijk psychiatrische hulp, tegen de wil van Tom in. De arts verwacht niet alleen veel van een nieuw soort medicatie, maar nog meer van gesprekstherapie. Maar wat verwacht Tom De Vries er zelf van? Een psychologische roman, geschreven vanuit de waarnemingen van een depressieve man. Iemand die bang is voor de dood, maar misschien nog meer voor het leven dat hij leidt.

Pat

De FAST-reeks

Wie in België veroordeeld was tot vijf jaar cel of meer en kon ontsnappen, maakte tot vóór enkele jaren een redelijke kans om zijn straf te ontlopen. Er werd immers niet actief naar de voortvluchtige gezocht. Sinds de oprichting van het Fugitive Active Search Team (FAST), in 1999, liggen de zaken anders. Het team spoort niet alleen ontsnapte misdadigers op, maar levert ook bijstand aan andere politiediensten en aan de Commissies voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling. Wie vervroegd wordt vrijgelaten, maar zich niet aan de voorwaarden houdt, krijgt gegarandeerd het opsporingsteam achter zich aan. Ook buitenlandse voortvluchtigen die zich schuilhouden in België kunnen op de aandacht van het FAST rekenen. Spannende én maatschappijkritische romans waarin vooral de vele tekortkomingen van Justitie worden aangeklaagd.
De doodzieke filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) logeert in het huis van Dr. Bevan in Cambridge, waar hij ook zal overlijden. Hij verkeert daar in het gezelschap van mevrouw Joan Bevan, die hem verzorgt en met wie hij praat over zijn leven, zijn werk, zijn ontgoochelingen. De confrontatie tussen de geniale filosoof en deze 'gewone' huisvrouw, die geen enkele wijsgerige achtergrond heeft, levert onverwacht boeiende gespreksstof op. Wittgenstein heeft ook nog enkele duistere geheimen die hij tot op dat moment zorgvuldig verborgen heeft gehouden, maar die hij graag wil opbiechten vooraleer hij sterft... Het verhaal is gebaseerd op historisch feitenmateriaal, dat evenwel vrij in tijd en ruimte werd geïnterpreteerd.

Het Avondland

Jan Timmermans over deze roman: Een ongetwijfeld sterk autobiografische roman uit België. Een tijdsdocument noemt de auteur het zelf. Geboren in 1953 in het katholieke Vlaanderen. Het huwelijk van de ouders en de geboorten der kinderen en jeugdherinneringen. Dit alles beschreven in die typische barokke stijl van onze Zuiderburen. Kleine en grote zaken passeren de revue: van ooms en tantes tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het communisme en de Koude Oorlog. De hoofdpersoon vertelt over het gezin en de scholen die bezocht werden om evenzo gemakkelijk observaties te noteren over het heden, zijn vrienden, de terroristische aanslagen in Brussel alsmede over de islam. Ook doen voor het eerst ziekte, de dood en ongelukken en ellende hun intrede in zijn nog jonge leven. Het hele boek is gelardeerd met humor, kwinkslagen en anekdotes maar ook met beschouwingen over tal van onderwerpen. Middels allerlei notities over filosofie, literatuur, films en muziek wordt er inderdaad een tijdsbeeld geschetst dat ons als lezer een spiegel voorhoudt. Prettig leesbaar.